Syneflow

Polityka prywatności

Cel oraz podstawa przetwarzania Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Lakimi OÜ (dalej “My”, “ Lakimi OÜ” lub “spółka”). Sepapaja tn 6, 15551, Lasnamäe linnaosa, Harju maakond, Tallinn, Estonia.

Lakimi OÜ przetwarza dane osobowe, w których posiadanie weszło w któryś z poniższych sposobów: 

a) wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez lub poprzez nabycie praw do bazy danych administrowanej przez partnera handlowego Lakimi OÜ uwzględniającego zgodę na przekazanie Lakimi OÜ Twoich danych osobowych; 

b) wypełnienie formularza kontaktowego na stronie internetowej SyneFlow.com; 

c) wejście na stronę internetową jednego z partnerów Lakimi OÜ, który w naszym imieniu, za Twoją zgodą, umieścił pliki cookie w Twoim urządzeniu końcowym; 

d) zawarcie umowy z  Lakimi OÜ lub wskazanie Ciebie jako osoby do kontaktu ze strony naszego Klienta. 

W przypadkach, o których mowa w lit. a), b) oraz d) powyżej przetwarzamy (w zależności od konkretnego przypadku) twój adres email, nr telefonu, imię i nazwisko oraz pozostałe rodzaje danych, które zostały Nam podane przy wypełnianiu formularza/zawarciu umowy. 

W przypadku, o którym mowa w lit. c) przetwarzamy dane zapisane w plikach cookie tj. dane dotyczące Twoich zachowań stronach internetowych naszych Partnerów, w tym adres IP.

Dane, o których mowa w lit a), c) powyżej są przetwarzane w celach marketingowych podmiotów trzecich zainteresowanych reklamą produktów lub usług własnych (Reklamodawcy). W ramach powyższego Twoje dane przetwarzane są w celach przesyłania mailingu zawierającego informację handlową Reklamodawców, prezentowania reklam internetowych oraz w celach profilowania polegającego na budowaniu profili konsumenckich w oparciu o reakcje na dane treści marketingowe oraz zachowania na stronach internetowych Reklamodawców. Profilowanie pozwala nam na dostosowywanie treści reklamowych do Twoich indywidualnych zainteresowań tym samym pozwalając na uniknięcie niechcianych treści reklamowych. Podstawą prawną ww. operacji przetwarzania jest Twoja zgoda. 

Dane zebrane w sposób, o którym mowa w pkt. b) powyżej przetwarzane są w celu realizacji żądanego przez Ciebie kontaktu. 

W sytuacji, w której łączy Cię z nami umowa Twoje dane przetwarzamy w celu jej realizacji. W sytuacji, w której jesteś przedstawicielem naszego Klienta Twoje dane przetwarzamy, na podstawie naszego uzasadnianego interesu opierającego się na potrzebie kontaktu w celu realizacji umowy z naszym Klientem. 

Ponadto Administrator na podstawie zgody lub swojego uzasadnionego interesu, opierającego się na celach analitycznych oraz celach niezbędnych do realizacji kampanii reklamowych może przekazywać Twoje dane osobowe do podmiotów określonych w zakładce Odbiorcy Danych niniejszej polityki prywatności. 

 

Cookies 

Lakimi OÜ w niektórych przypadkach może używać w swojej działalności plików zwanych cookies w celu dostosowania naszych usług oraz treści zamieszczonych na stronie do Twoich indywidualnych potrzeb oraz w celach określonych zakładce: „Cel oraz podstawa przetwarzania Danych Osobowych”. Masz prawo wyłączyć na swoim komputerze funkcje przyjmowania cookies. W takim przypadku utracisz możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w naszym serwisie oraz ograniczy to możliwość przedstawiania Ci treści reklamowych dopasowanych do Twoich zainteresowań. 

 

Okres przetwarzania danych Użytkowników. 

Twoje dane będą przetwarzane: 

a) przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w zakładce dot. celów przetwarzania danych; 
b) do momentu skorzystania przez Ciebie z praw wymienionych poniżej w sekcji „Prawa Użytkowników”, chyba że prawo zezwala na dłuższe przetwarzanie danych osobowych np. w celach archiwizacji lub obrony/dochodzenia roszczeń. 
c) w przypadku, gdy jesteś naszym Klientem lub przedstawicielem Klienta – do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z umowy, chyba że prawo zezwala na dłuższe przetwarzanie danych osobowych np. w celach archiwizacji; 

 

Baza Danych 

Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników i Klientów jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych w sposób adekwatny do celów przetwarzania danych osobowych i zagrożeń. Spółka przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz danych powierzonych przez naszych Klientów, stosuje uznane międzynarodowe standardy, dobre praktyki oraz zabezpieczenia wymagane przepisami prawa adekwatne do ryzyk i celów przetwarzania tych danych. 

 

Odbiorcy Danych 

Odbiorcą Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: 

 • Reklamodawcy oraz podmioty organizujące kampanie reklamowe na rzecz Reklamodawców (domy mediowe i sieci reklamowe), 
 • nasi partnerzy technologiczni czyli podmioty które świadczą dla nas usługi takie jak hosting, wysyłka e-maili, wysyłka wiadomości sms oraz świadczą dla nas usługi rozwoju i pielęgnacji oprogramowania; 

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

W zakresie, o którym mowa w powyżej, Twoich dane osobowe, mogą być przekazywane do odbiorców, których siedziby znajdują się poza Europejską Strefą Gospodarczą. W przypadku, w którym dane przekazywane są do USA lub jakiegokolwiek innego Państwa, w stosunku do którego wydana została decyzja Komisji Europejskiej o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony, Twoich dane osobowe chronione są na poziomie prawa UE. W pozostałych przypadkach Twoich dane osobowe przekazywane są na podstawie zastosowania w umowach standardowych klauzul ochrony danych UE. 

 

Prawa użytkowników 

Przysługuje Ci: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych: 

jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzać Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych: możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli: 

 • Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat; 
 • Twoim zdaniem przetwarzamy je bezpodstawnie, lecz zamiast skorzystania z prawa do ich usunięcia żądasz ograniczenia przetwarzania do uzgodnionych z Tobą działań; 
 • Są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
 • żądasz ograniczenia przetwarzania do czasu rozpatrzenia przez nas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu; 
f) prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w Twoje dane osobowe w pliku zapisanym w formacie umożliwiającym jego uniwersalne odtworzenie. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi; 
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego; 
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres E-mail: [email protected] 

 

Informacja o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli korzystając z uprawnień opisanych w dziale „Prawa użytkowników” cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie przez Nas swoich danych osobowych, wówczas zaprzestaniemy przetwarzania ich na potrzeby realizacji działań marketingowych opisanych szczegółowo w dziale „Cel oraz podstawa przetwarzania Danych Osobowych” i od tej chwili nie będziemy przesyłać Ci treści o tym charakterze. Informujemy jednocześnie, iż w takim przypadku Lakimi OÜ będzie przetwarzał Twoje dane wyłącznie w ograniczonym zakresie, obejmującym Twój adres email oraz informacje o sposobie wyrażenia pierwotnej zgody, w celu realizacji spoczywającego na Nas obowiązku wynikającego z art. 7 ust. 1 RODO, tj. w celu wykazania sposobu wyrażenia przez Ciebie uprzednio zgody. 

Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oparty na możliwości zachowania danych w zakresie niezbędnym do obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co pozostaje w związku z obowiązkiem wykazania sposobu wyrażenia przez Ciebie zgody. 

Wskazane dane będą przetwarzane nie dłużej niż do zakończenia okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonego w art. 118 k.c. tj. przez okres 6 lat od dnia cofnięcia zgody na przetwarzanie i wypisania z bazy danych. 

 

Zmiany w Polityce Prywatności

Zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki mogą wpłynąć na zmiany w Polityce Ochrony Prywatności. Lakimi OÜ deklaruje przestrzeganie w/w zasad, jednak zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. 

 

Kontakt 

Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Lakimi OÜ, e-mail: [email protected]

Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych przekazanych poprzez kierowanie korespondencji mailowej do Administratora. 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ? 

Administratorem Twoich danych jest         (w niniejszej Polityce jako SyneFlow lub Administrator) Kierując wiadomości mailowe do Administratora, przekazujesz nam swoje dane osobowe w postaci adresu mailowego, oraz opcjonalnie (jeżeli zdecydowałeś/zdecydowałaś się na podanie takich danych) Twoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz inne dane które zamieszczasz w treści swojej wiadomości. Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem. 

 

Jakie dane przetwarzamy? 

Przetwarzamy dane, które podajesz w ramach korzystania z Usługi formularza kontaktowego znajdującego się na stronie leadr.pl oraz pisząc na ujawniony na stronie leadr.pl dowolnie wybrany adres mailowy stworzony do kontaktu z nami. Są to dane osobowe w postaci adresu mailowego, oraz opcjonalnie (jeżeli zdecydowałeś/zdecydowałaś się na podanie takich danych) Twoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz inne dane które zamieszczasz w treści swojej wiadomości. 

 

Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe: 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej: e-mail: [email protected] 

 

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane? 

Cele przetwarzania danych – obsługa korespondencji mailowej rozumianej jako udzielenie odpowiedzi na pytania skierowane do Administratora. 

Podstawa prawna – Art. 6 ust 1 lit. F Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na skierowaną do nas korespondencję mailową. 

Okres przetwarzania – Wskazane dane będą przetwarzane nie dłużej niż do zakończenia okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonego w art. 118 k.c. tj. przez okres 6 lat 

Czy istnieje wymóg podania danych? 

W celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie z formularza potrzebny jest adres email, pozostałe dane są opcjonalne, aczkolwiek mogą ułatwić udzielenie odpowiedzi. 

Twoje dane przetwarzane są i przekazywane na podstawach i w celach określonych w ww. politykach prywatności:

 1. b) dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora; 
 2. c) Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom państwowym w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego lub postępowania przed organami ochrony danych osobowych).

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? 

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych: 

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, 
 • prawo żądania sprostowania danych 
 • prawo do usunięcia danych 

Administrator mimo zgłoszonego przez konkretną osobę żądania może przetwarzać jej dane w dalszym ciągu, jeżeli obowiązek dalszego przetwarzania danych wynika z szczególnych przepisów prawa albo przetwarzanie danych przez Administratora jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed podnoszonymi roszczeniami. 

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw: 
 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw: 

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. 

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw: 

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. 

Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu Twoje dane nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).